Krótka charakterystyka osoby myślącej krytycznie

Krótka charakterystyka osoby myślącej krytycznie

“Dobry nauczyciel sprawia, że będziesz myślał, nawet jeśli nie chcesz”.

Poniżej znajdą Państwo najczęściej spotykane cechy osób, które stosują myślenie krytyczne. Zachęcam do refleksji: które i ile z nich pojawiają się na Państwa lekcjach (proszę zaznaczyć wybrane).

Uczeń:

 • Umiejętnie i bezstronnie korzysta z dowodów
 • Formułuje myśli w sposób zwięzły i sensowny
 • Rozróżnia logicznie uzasadnione i niepoprawne wnioskowanie
 • Wstrzymuje się z oceną, jeśli brakuje dostatecznych dowodów, aby podjąć decyzję
 • Widzi różnicę pomiędzy rozumowaniem a racjonalizowaniem
 • Próbuje przewidywać konsekwencje alternatywnych działań
 • Widzi podobieństwa i analogie, które nie są z wierzchu widoczne
 • Uczy się samodzielnie i nie lubi być bierny
 • Wprowadza innie niż dotychczas techniki rozwiązywania problemów
 • Nieustannie kwestionuje swój punkt widzenia i próbuje zrozumieć zarówno założenia jak i wnioski

Czy chcieliby Państwo, aby Wasze dziecko posiadało te cechy? Jeśli tak, to czy pomogłyby one mu stać się samodzielnym, odpowiedzialnym, mądrym obywatelem tego świata?

Zobaczmy, jakie są jeszcze cechy krytycznie myślącego ucznia:

 • jest wrażliwy na różnice pomiędzy prawdziwością danych poglądów a intensywnością ich bronienia;
 • jest świadom faktu, że jego rozum ma swoje ograniczenia;
 • uznaje omylność własnych opinii oraz możliwość bycia stronniczym;
 • opiniuje wypowiedzi i argumenty;
 • zadaje trafne pytania;
 • jest ciekaw;
 • przyznaje, że nie wie i nie rozumie wszystkiego;
 • aktywnie dzieli się nową wiedzą;
 • chętnie bada przekonania, założenia, opinie;
 • odróżnia fakty od opinii;
 • uważa krytyczne myślenie za długi proces podnoszenia samooceny;
 • jest uważnym i aktywnym obserwatorem;
 • szuka dowodów na poparcie hipotez;
 • akceptuje opinie i przekonania innych;
 • jest pokorny.

Czy chcieliby Państwo, aby wszyscy uczniowe w Waszej klasie byli mądrzy i myśleli krytycznie? Czy taka klasa byłaby trudna do prowadzenia? Czy praca w takiej klasie dawałaby Wam satysfakcje zawodową i osobistą?