Alicja Nimirska

Wzajemne uczenie się i odkrywanie reguł matematycznych.

Myśleniu krytycznemu towarzyszy dążenie do wzięcia przez uczniów odpowiedzialności za swoje uczenie się i odejście od układu, w którym nauczyciel znajduje się w centrum i przekazuje wiedzę na rzecz układu, w którym uczniowie uczą się wzajemnie od siebie, a nauczyciel pełni rolę moderatora tworzącego przestrzeń uczniom do uczenia się.  Proces edukacyjny, w którym stawia się.

Powrót do szkoły.

Po nauce zdalnej i hybrydowej przychodzi czas na naukę stacjonarną.  Pierwsze pytania i rozważania o emocjach, oczekiwaniach i planach już się pojawiły podczas nauki hybrydowej. Jako wychowawcy i nauczyciele szukamy ciekawych pomysłów, jesteśmy otwarci na propozycje uczniów. Po pierwszych zajęciach  daje zauważać się potrzeba powrotu do nauki opartej na wzajemnym zrozumieniu. Moją uwagę zwrócił wpis.

Matematyka i myślenie krytyczne

Matematyka i myślenie krytyczne zestawiają się razem  idealnie. Chcemy, aby uczniowie posługiwali się umiejętnościami, które określone są w postawach myślenia krytycznego. Ważne jest, aby chcieli tego również uczniowie. Dlatego naszym zadaniem jest  umożliwienie uczniom odkrywanie  korzyści  wynikających z bycia osobą posługującą się myśleniem krytycznym i świadomie wpływającą na swoje  uczeniem się. Przygotowując się do lekcji.

Skąd mi to przyszło do głowy? – czyli „Myślenie o myśleniu”.

„Skąd mi to przyszło do głowy?” to pytanie, które mamy w swojej bazie pytań retorycznych. Czasem zadajemy je sobie z nutą niedowierzania, czasem zwątpienia, innym razem złości lub wyrzutu. Czy z takim zabarwieniem brzmi znajomo? Najczęściej pojawia się w chwili, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że coś wyszło nie tak, jak powinno. Jednak skoro.

Zatrzymaj się i pomyśl

Jak często zdarza się wpadać w wir napędzany słowami szybciej, więcej, dodatkowo?  Wprawdzie wiemy, że mniej może znaczyć lepiej i więcej, jednak gdy mamy do zrealizowania kolejne zagadnienie, omówienie kolejnej metody, przeanalizowanie z uczniami różnych typów zadań egzaminacyjnych może powstać wir, z którego trudno wypłynąć. Gdy zaczyna kręcić się bardzo szybko, nie pozostawia uczniom czasu.

Jak zachęcić uczniów do myślenia?

Jak sprawić, aby szkoła zachęciła uczniów do nauki opartej na myśleniu? A jeśli pytanie doprecyzujemy i przyjmie taką wersję: „Jak sprawić, aby edukacja zdalna i stacjonarna zachęciła i motywowała uczniów do nauki matematyki opartej na myśleniu?” – to czy uda się znaleźć odpowiedź w myśleniu krytycznym? W celu szukania odpowiedzi przypomnę postawy myślenia krytycznego. sprawdzasz.

Jak zachęcić uczniów do nauki zdalnej?

Jak sprawić, aby edukacja zdalna zachęciła uczniów do nauki opartej na myśleniu, gdy po wpisaniu do wyszukiwarki pojawiają się rozwiązania zadań, gotowe obliczenia? Lekcje on-line odmieniły nasze szkoły. Tryb zdalny to rzeczywistość, w której szukamy miejsca zapewniającego optymalne warunki do nauki i rozwoju psychofizycznego uczniów.  Z jednej strony zauważalne są bardzo poważne problemy, z którymi.